Kausityöntekijän perehdyttäminen

Esimerkkinä työhön perehdyttämisen tärkeydestä olemme tehneet suomalaisten marjatilojen käyttöön oman räätälöidyn palvelun, jonka avulla kausityöntekijöihin kuuluvien marjanpoimijoiden perehdyttäminen ja opastaminen helpottuu ja kaikilla tiloilla on valmiit alalle suunnitellut lomakepohjat. Kukin viljelijä voi muokata kuhunkin kohtaan juuri heidän tilan toiminnan mukaiset vastaukset ja ohjeet.

Marjatilojen viljelijöitä koskevat samat velvollisuudet työturvallisuuden perusdokumentaation sekä perehdyttämisen ja opastamisen osalta kuin muitakin työnantajia. Maatilat työllistävät huomattavan määrän kausityöntekijöitä, joista valtaosa on etenkin kesäisin ulkomailta tulevia marjanpoimijoita. Olemme lisänneet Pro Marjatila -palveluun juuri heille suunniteltuja lomakkeita, joista on myös eri kieliversioita.

Lue lisää palvelusta

Pro Marjatila -palvelun ominaisuudet (alk. 199 € / vuosi + alv):

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • riskien arviointi
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri
 • marjanpoimijan työnopastus käytännöllisin ohjein
 • kieliversiot em. opastuksen lomakkeesta
  • ukraina
  • venäjä
  • viro
  • englanti
 • sekä vaihtoehtoinen perehdyttämislomake (Laatutarha)

Voitte ottaa käyttöön myös laajemman version kohtuulliseen lisähintaan (alk. 299 € / vuosi + alv):

 • yleinen työhön perehdytys
 • yleinen työnopastus
  • sekä organisaation omat tyhjät perehdytys- ja opastuspohjat (asiakas voi tehdä täysin oman version molemmista)
 • työsopimus
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi eri versiota (lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • tapaturmatutkinta ja käsittely
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla

Palvelua toteuttamassa